Вітаємо Вас на сайті кафедри Внутрішньої медицини 3 
ДЗ "Дніпропетровська медична академія МОЗ України"


17 квітня 2018 р.

Колектив кафедри щиро вітає своїх співробітників:

доцента Єгудіну Єлизавету Давидівну з блискучим захистом докторської  дисертації

«Особливості перебігу, морфологічних прояв та патогенезу ангіопатії при системних аутоімунних ревматичних захворюваннях

(клініко-експерементальне дослідження)» за спеціальністю 14.01.12 – ревматологія

та  асистента Писаревську Кіру Олександрівну з блискучим захистом кандидатської дисертації

«Фактори ризику рецидиву аритмії у хворих з фібриляцією передсердь неклапанного ґенезу після відновлення синусового ритму» 

за спеціальністю 14.01.11 – кардіологія.


Бажаємо подальших успіхів, не зупинятись на досягненому!