Дистанційне навчання

Шановні студенти!
Триває розробка програми для  дистанційного навчання. Слідкуйте за оновленнями!Адреса для надсилання контрольних робіт: dsma.int.med3.ukr@gmail.com
(завдання надсилати не пізніше наступного дня після вказаної дати у календарно-тематичному плані та не раныше дати проведення заняття)
В темі листа студент зазначає факультет, № групи/підгрупи/десятка та № теми, П.І.Б. студента, прізвище викладача у наступному форматі:

AAAA_BBBB_CCCC_DDDD_EEEE, де
АААА - назва факультету латиною (I_med, II_med, I_intII_int)
ВВВВ - 
№ групи/підгрупи/десятка
СССС - 
№ теми
DDDD - Прізвище та ініціали студента
EEEE - Прізвище викладача


З метою надання консультацій кафедрою у дистанційному режимі студент має надіслати листа, в темі якого зазначити "ZAPYT"

Увага!                                                                                                                                  Тематичний план та завдання
12.03.2020

гр/дес 5 / 13, 5 / 14, 5 /15 , 6 / 16, 6 / 17, 6 / 18, Г12а / 34, Г12а / 35, 301 / 1, 301 / 2, 301 / 3

Тема 38 Ведення пацієнта з лімфоаденопатією та лейкоцитозом
****
13.03.2020

гр/дес 5 / 13, 5 / 14, 5 /15 , 6 / 16, 6 / 17, 6 / 18, Г12а / 34, Г12а / 35


****

16.03.2020

гр/дес 7/19,7/20, 7/21, 8/22, 8/23, 8/24, 302/4, 302/5, 302/6

Тема 1 Ведення пацієнта з артеріальною гіпертензією****
17.03.2020

гр/дес 8/23, 8/24, 302/4, 302/5, 302/6

Тема 2 Ведення пацієнта з артеріальною гіпертензією, невідкладні стани гіпертензивний кризСтуденти опановують матеріали та виконують завдання за пропозицією симуляційного цетра, за посиланням

гр/дес 8/22

Тема 28 Ведення хворого з легеневим інфільтратом

****
18.03.2020

гр/дес 8/23, 8/24, 302/4, 302/5, 302/6

Тема 3 Ведення пацієнта з болем в грудній клітці (ІХС, перекардит)


гр/дес  7/19,7/20, 7/21

Студенти опановують матеріали та виконують завдання за пропозицією симуляційного цетра, за посиланням

гр/дес 8/22

Тема 30 Ведення хворого з бронхообструктивним синдромом
****
19.03.2020
 
гр/дес 7/21, 8/23, 8/24, 302/4, 302/5, 302/6

Тема 4 Ведення пацієнта з болем в грудній клітці (міокардит, КМП)

Тема 19 Невідкладні стани в кардіології
гр/дес 7/20

Тема 36 Ведення хворого з нефротичним синдромом, хронічною хворобою нирок гр/дес 8/22

Тема 34 Ведення хворого з плевральним випотом

****
20.03.2020

гр/дес 7/21, 8/22, 8/23, 8/24, 302/4, 302/5, 302/6

Тема 5 Ведення пацієнта з ГКС
гр/дес 7/19

Тема 32 Ведення хворого з задухою, асфіксією гострою дихальною недостатністю


гр/дес 8/22

Тема 11 Окремі питання психосоматичної патології в кардіології
****
23.03.2020

гр/дес 7/20

Тема 38 Ведення хворого з лімфоаденопатією та лейкоцитозом


Субтест з лейкозів


гр/дес 7/19 

Тема 39 Ведення хворого в комі, олігоурія, госгостра печінкова недостатністьгр/дес 7/21

Тема 2 Ведення пацієнта з артеріальною гіпертензією, невідкладні стани гіпертензивний криз 


гр/дес 8/22

Тема 22 Окремі питання психосоматичної патології в гастроентерології
гр/дес 8/23; 8/24; 302/4; 302/5; 302/6

Тема 6 Ведення хворого з порушенням ритму серця та провідності

****
24.03.2020

гр/дес 7/19

Тема 11 Окремі питання психосоматичної патології в кардіології
гр/ дес 7/20 

Тема 19 Невідкладні стани в кардіології


гр/дес 7/21 

Тема 36 Ведення хворого з нефротичним синдромом, хронічною хворобою нирок 

гр/дес 8/22; 8/23; 8/24

Студенти опановують матеріали та виконують завдання за пропозицією симуляційного цетра, за посиланням

гр/дес 302/4; 302/5; 302/6

Тема 7 Ведення хворого з задишкою (ТЕЛА)

****
25.03.2020

гр/дес 7/19

Тема 22 Окремі питання психосоматичної патології в гастроентерології
гр/дес 7/20 

Тема 32 Ведення хворого з задухою, асфіксією гострою дихальною недостатністю


гр/дес 7/21 

Тема 37 Ведення хворого з анемією

Методичні рекомендації по інтерпретації клінічного аналізу крові доступні в розділі Бібліотека

гр/дес 8/22; 8/23; 8/24

Студенти опановують матеріали та виконують завдання за пропозицією симуляційного цетра, за посиланням


****
26.03.2020

гр/дес 7/19

Тема 28 Ведення хворого з легеневим інфільтратом


гр/дес 7/20 

Тема 39 Ведення хворого в комі, олігоурія, госгостра печінкова недостатність

гр/дес 7/21 

Тема 38 Ведення хворого з лімфоаденопатією та лейкоцитозом

гр/дес 8/22

Тема 2 Ведення пацієнта з артеріальною гіпертензією, невідкладні стани гіпертензивний криз 


****
27.03.2020

гр/дес 7/19

Тема 30 Ведення хворого з бронхообструктивним синдромомгр/дес 8/22

Тема 36 Ведення хворого з нефротичним синдромом, хронічною хворобою нирок 


гр/дес 8/23; 8/24

Тема 8 Ведення хворого з ХСН


гр/дес 302/4; 302/5; 302/6

Тема 10 Ведення хворого з серцевими шумами****
30.03.2020

гр/дес 7/19

Тема 34 Ведення хворого з плевральним випотом


гр/дес 7/20

Тема 22 Окремі питання психосоматичної патології в гастроентерології


гр/дес 7/21

Тема 32 Ведення хворого з задухою, асфіксією гострою дихальною недостатністю

гр/дес 8/22

Тема  37 Ведення хворого з анемією


гр /дес 8/23; 8/24 

Тема 9 Ведення хворого з кардіомегалією


гр/дес 302/4; 302/5; 302/6;

Студенти опановують матеріали та виконують завдання за пропозицією симуляційного цетра, за посиланням

****
31.03.2020

гр/дес 7/19

Тема 2 Ведення пацієнта з артеріальною гіпертензією, невідкладні стани гіпертензивний криз 


гр/дес 7/20

Тема 28 Ведення хворого з легеневим інфільтратом

гр/дес 7/21

Тема 39 Ведення хворого в комі, олігоурія, госгостра печінкова недостатність

гр/дес 8/22

Тема 38 Ведення хворого з лімфоаденопатією та лейкоцитозом


гр/дес 8/23; 8/24

Тема 10 Ведення хворого з серцевими шумами

****
01.04.2020

гр/дес 7/19 

Тема 3 Ведення пацієнта з болем в грудній клітці (ІХС, перекардит)


гр/дес 20/7

Тема 30 Ведення хворого з бронхообструктивним синдромом
гр/дес 7/21

Тема 11Окремі питання психосоматичної патології в кардіології
гр/дес 8/22 

Тема 19 Невідкладні стани в кардіології
гр/дес 8/23

Тема 36 Ведення хворого з нефротичним синдромом, хронічною хворобою нирок гр/дес 24/8; 302/4; 302/5; 302/6

Тема 12 Заключне заняття з кардіології (семінар)
****
02.04.2020

гр/дес 7/19

Тема 4 Ведення пацієнта з болем в грудній клітці (міокардит, КМП)

гр/дес 7/20

Тема 34 Ведення хворого з плевральним випотом
гр/дес 7/21

Тема 22 Окремі питання психосоматичної патології в гастроентерології


гр/дес 8/23

Тема 37 Ведення хворого з анемією

Методичні рекомендації по інтерпретації клінічного аналізу крові доступні в розділі Бібліотека

гр/дес 8/24; 302/4; 302/5; 302/6

Тема 13 Ведення пацієнта з болем у спині та кінцівках

****
03.04.2020

гр/дес 7/19

Тема 5 Ведення пацієнта з ГКС
гр/дес 7/20

Тема Ведення пацієнта з артеріальною гіпертензією, невідкладні стани гіпертензивний криз гр/дес 7/21

Тема 28 Ведення хворого з легеневим інфільтратом


гр/дес 8/22

Тема 39 Ведення хворого в комі, олігоурія, госгостра печінкова недостатністьгр/дес 8/23

Тема 38 Ведення хворого з лімфоаденопатією та лейкоцитозомгр/дес 8/24; 302/4; 302/5; 302/6

Тема 14 Ведення пацієнта з артралгіями/міалгіями

****
06.04.2020

гр/дес 7/19

Тема 6 Ведення хворого з порушенням ритму серця та провідності
гр/дес 7/20; 8/22

Тема Ведення пацієнта з болем в грудній клітці (ІХС, перекардит)гр/дес 8/23

Тема 19 Невідкладні стани в кардіології
гр/дес 8/24

Тема 36 Ведення хворого з нефротичним синдромом, хронічною хворобою нирок 07.04.2020

гр/дес 7/19

Тема 7 Ведення хворого з задишкою (ТЕЛА)

гр/дес 7/20; 8/22

Тема 4 Ведення пацієнта з болем в грудній клітці (міокардит, КМП)
гр/дес 8/24

Тема 37 Ведення хворого з анемією

Методичні рекомендації по інтерпретації клінічного аналізу крові доступні в розділі Бібліотека

гр/дес гр/дес 302/4; 302/5; 302/6

Тема 16 Ведення пацієнта з геморагічним синдромом

****
08.04.2020

гр/дес 7/19


гр/дес 7/20; 8/22

Тема 5 Ведення пацієнта з ГКС
гр/дес 7/21

Тема 3 Ведення пацієнта з болем в грудній клітці (ІХС, перекардит)


гр/дес 8/23

Тема 39 Ведення хворого в комі, олігоурія, госгостра печінкова недостатністьТема 38 Ведення хворого з лімфоаденопатією та лейкоцитозом


гр/дес гр/дес 302/4; 302/5; 302/6

Тема 17 Лихоманка неясного генезу


****
09.04.2020

гр/дес 7/19

Тема 9 Ведення хворого з кардіомегалієюгр/дес 7/20; 7/21; 8/22

Тема 6 Ведення хворого з порушенням ритму серця та провідності

гр/дес 8/23

Тема 11 Окремі питання психосоматичної патології в кардіології
гр/дес 8/24

Тема 19 Невідкладні стани в кардіології
гр/дес 302/4


****
10.04.2020

гр/дес 7/19

Тема 10 Ведення хворого з серцевими шумамигр/дес 7/20; 7/21; 8/22

Тема 7 Ведення хворого з задишкою (ТЕЛА)

гр/дес 8/23

Тема 22 Окремі питання психосоматичної патології в гастроентерології
гр/дес 8/24

Тема 32 Ведення хворого з задухою, асфіксією гострою дихальною недостатністю

гр/дес 302/4

Тема 37 Ведення хворого з анемією

Методичні рекомендації по інтерпретації клінічного аналізу крові доступні в розділі Бібліотека

гр/дес 302/5; 302/6

Тема 20 Підсумковий модуль 3 ( захворювання серцево-судинної системи, ревматичні хвороби, невідкладні стани)****
13.04.2020

гр/дес 7/19

Тема 12 Заключне заняття з кардіології (семінар)
гр/дес 7/20; 7/21; 8/22

Тема 8 Ведення хворого з ХСН

гр/дес 8/23

Тема 28 Ведення хворого з легеневим інфільтратом


гр/дес 8/24

Тема 39 Ведення хворого в комі, олігоурія, госгостра печінкова недостатністьгр/дес 302/4


гр/дес 302/5; 302/6

Тема 21 Ведення хворого з дисфагією та печією


****
14.04.2020

гр/дес 7/19

Тема 13 Ведення пацієнта з болем у спині та кінцівках

гр/дес  7/20; 7/21; 8/22

Тема 9 Ведення хворого з кардіомегалієюгр/дес 8/23

Тема 30 Ведення хворого з бронхообструктивним синдромом
гр/дес 8/24

Тема 11 Окремі питання психосоматичної патології в кардіології
гр/дес 302/4

Тема 19 Невідкладні стани в кардіології
гр/дес 302/5

Тема 36 Ведення хворого з нефротичним синдромом, хронічною хворобою нирок гр/дес 302/6

Тема 23 Ведення хворого з болем в животі

****
15.04.2020

гр/дес 7/19

Тема 14 Ведення пацієнта з артралгіями/міалгіями

гр/дес 7/20; 7/21; 8/22

Тема 10 Ведення хворого з серцевими шумами

гр/дес 8/23

Тема 34 Ведення хворого з плевральним випотом

гр/дес 8/24

Тема 22 Окремі питання психосоматичної патології в гастроентерології
гр/дес 302/4

Тема 32 Ведення хворого з задухою, асфіксією гострою дихальною недостатністю

гр/де 302/5


****
16.04.2020

гр/дес 7/19

Тема 15 Ведення хворого з суставним синдромом


гр/дес 7/20; 7/21; 8/22; 8/23

Тема 12 Заключне заняття з кардіології (семінар)
гр/дес 8/24

Тема 28 Ведення хворого з легеневим інфільтратом

гр/дес 302/4

Тема 39 Ведення хворого в комі, олігоурія, госгостра печінкова недостатність

гр/дес 302/5

Тема 38 Ведення хворого з лімфоаденопатією та лейкоцитозомгр/дес 302/6

Тема 25 Ведення хворого з гепатомегалією та гепатолієнальним синдромом, портальною гіпертензією, асцитом


****
17.04.2020

гр/дес 7/19

Тема 16 Ведення пацієнта з геморагічним синдромом

гр/дес 7/20; 7/21; 8/22; 8/23

Тема 13 Ведення пацієнта з болем у спині та кінцівках

гр/дес 8/24

Тема 30 Ведення хворого з бронхообструктивним синдромом
гр/дес 302/4

Тема 11 Окремі питання психосоматичної патології в кардіології
гр/дес 302/5

Тема 19 Невідкладні стани в кардіології
гр/дес 302/6


****
21.04.2020

гр/дес 7/19

Тема 17 Лихоманка неясного генезу


гр/ дес 7/20; 7/21; 8/22; 8/23

Тема 14 Ведення пацієнта з артралгіями/міалгіями

гр/дес 8/24

Тема 34 Ведення хворого з плевральним випотом

гр/дес 302/4

Тема 22 Окремі питання психосоматичної патології в гастроентерології
гр/дес 302/5

Тема 32 Ведення хворого з задухою, асфіксією гострою дихальною недостатністю

гр/дес 302/6

Тема 37 Ведення хворого з анемією

Методичні рекомендації по інтерпретації клінічного аналізу крові доступні в розділі Бібліотека

****
22.04.2020

гр/дес 7/19

Тема 18 Підсумкове заняття з ревматологіїгр/дес 7/20; 7/21; 8/22; 8/23; 8/24


гр/дес 302/4

Тема 28 Ведення хворого з легеневим інфільтратом

гр/дес 302/5

Тема 39 Ведення хворого в комі, олігоурія, госгостра печінкова недостатність


****
23.04.2020

гр/дес 7/19

Тема 20 Підсумковий модуль 3 ( захворювання серцево-судинної системи, ревматичні хвороби, невідкладні стани)гр/дес 7/20; 7/21; 8/22; 8/23; 8/24

Тема 16 Ведення пацієнта з геморагічним синдромом

гр/дес 302/4

Тема 30 Ведення хворого з бронхообструктивним синдромом
гр/дес 302/5

Тема 11 Окремі питання психосоматичної патології в кардіології
гр/дес 302/6

Тема 19 Невідкладні стани в кардіології
****
24.04.2020

гр/дес 7/19

Тема 21 Ведення хворого з дисфагією та печією


гр/дес 7/20; 7/21; 8/22; 8/23; 8/24

Тема 17 Лихоманка неясного генезу


гр/дес 302/4


гр/дес 302/5

Тема 22 Окремі питання психосоматичної патології в гастроентерології
гр/дес 302/6

Тема 32 Ведення хворого з задухою, асфіксією гострою дихальною недостатністю

****
27.04.2020

гр/дес 7/19

Тема 23 Ведення хворого з болем в животі

гр/дес 7/20; 7/21; 8/22; 8/23; 8/24; 302/4

Тема 18 Підсумкове заняття з ревматологіїгр/дес 302/5 

Тема 28 Ведення хворого з легеневим інфільтратом

гр/дес 302/6

Тема 39 Ведення хворого в комі, олігоурія, госгостра печінкова недостатність****
28.04.2020

гр/дес 7/19

Тема 24 Ведення хворого з жовтяницею

гр/дес 7/20; 7/21; 8/22; 8/23; 8/24; 302/4

Тема 20 Підсумковий модуль 3 ( захворювання серцево-судинної системи, ревматичні хвороби, невідкладні стани)гр/дес 302/5

****
29.04.2020

гр/дес 7/19

Тема 25 Ведення хворого з гепатомегалією та гепатолієнальним синдромом, портальною гіпертензією, асцитом


гр/дес 7/20; 7/21; 8/22; 8/23; 8/24; 302/4

Тема 21 Ведення хворого з дисфагією та печією


гр/дес 302/5

Тема 34 Ведення хворого з плевральним випотом

гр/дес 302/6

Тема 22 Окремі питання психосоматичної патології в гастроентерології
****
30.04.2020

гр/дес 7/19

Тема 26 Ведення хворого зі шлунково-кишковою кровотечею

гр/дес 7/20; 7/21; 8/22; 8/23; 8/24; 302/4; 302/5

Тема 23 Ведення хворого з болем в животі

гр/дес 302/6 

Тема 28 Ведення хворого з легеневим інфільтратом

****
04.05.2020

гр/дес 7/19

Тема 27 Підсумкове заняття з гастроентерології гр/дес 7/20; 7/21; 8/22; 8/23; 8/24; 302/4; 302/5

Тема 24 Ведення хворого з жовтяницею

гр/дес 302/6


****
05.05.2020

гр/дес 7/19

Тема 29 Ведення хворого з пневмонією

гр/дес 7/20; 7/21; 8/22; 8/23; 8/24; 302/4; 302/5

Тема 25 Ведення хворого з гепатомегалією та гепатолієнальним синдромом, портальною гіпертензією, асцитом


гр/дес 302/6


****
06.05.2020

гр/дес 7/19

Тема 31 Ведення пацієнта з хронічним кашлем

гр/дес 7/20; 7/21; 8/22; 8/23; 8/24; 302/4; 302/5; 302/6


****
07.05.2020

гр/дес 7/19

Тема 36 Ведення хворого з нефротичним синдромом, хронічною хворобою нирок 


****
08.05.2020

гр/дес 7/19


гр/дес 7/20; 7/21; 8/22; 8/23; 8/24; 302/4; 302/5; 302/6

Тема 29 Ведення хворого з пневмонією

****
12.05.2020

гр/дес 7/19гр/дес 7/20; 7/21; 8/22; 8/23; 8/24; 302/4; 302/5; 302/6

Тема 31 Ведення пацієнта з хронічним кашлем

****
13.05.2020

гр/дес 7/19; 7/20; 7/21; 8/22; 8/23; 8/24; 302/4; 302/5; 302/6

Тема 33 Ведення хворого з кровохарканням

****
14.05.2020

гр/дес 7/19; 7/20; 7/21; 8/22; 8/23; 8/24; 302/4; 302/5; 302/6

Тема 35 Підсумкове заняття з пульмонології
****
15.05.2020

гр/дес 7/19; 7/20; 7/21; 8/22; 8/23; 8/24; 302/4; 302/5; 302/6

Тема 40 Підсумковий модульний контроль (Модуль 4: захворювання органів ШКТ, дихання, нирок, кровотворних органів)****
Comments