Дистанційне навчання


Адреса для надсилання контрольних робіт: dsma.int.med3.ukr@gmail.com
(завдання надсилати не пізніше наступного дня після вказаної дати у календарно-тематичному плані та не раныше дати проведення заняття)
В темі листа студент зазначає факультет, № групи/підгрупи/десятка та № теми, П.І.Б. студента, прізвище викладача у наступному форматі:

AAAA_BBBB_CCCC_DDDD_EEEE, де
АААА - назва факультету латиною (I_med, II_med, I_intII_int)
ВВВВ - 
№ групи/підгрупи/десятка
СССС - 
№ теми
DDDD - Прізвище та ініціали студента
EEEE - Прізвище викладача


З метою надання консультацій кафедрою у дистанційному режимі студент має надіслати листа, в темі якого зазначити "ZAPYT"

Увага!                                                                                                                                  Тематичний план та завданняТема 1 Ведення пацієнта з артеріальною гіпертензією****

Тема 2 Ведення пацієнта з артеріальною гіпертензією, невідкладні стани гіпертензивний криз


Тема 4 Ведення пацієнта з болем в грудній клітці (міокардит, КМП)
Тема 7 Ведення хворого з задишкою (ТЕЛА)

****
****
Тема 12 Заключне заняття з кардіології (семінар)
****
Тема 13 Ведення пацієнта з болем у спині та кінцівках

****
Тема 14 Ведення пацієнта з артралгіями/міалгіями

****
Тема 16 Ведення пацієнта з геморагічним синдромом

****

Тема 17 Лихоманка неясного генезу


****
Тема 18 Підсумкове заняття з ревматології****

Тема 19 Невідкладні стани в кардіології
*****

Тема 20 Підсумковий модуль 3 ( захворювання серцево-судинної системи, ревматичні хвороби, невідкладні стани)****
Тема 22 Ведення хворого з функціональною діспепсією


****
Тема 25 Ведення хворого з гепатомегалією та гепатолієнальним синдромом, портальною гіпертензією, асцитом


****
Тема 26 Ведення хворого зі шлунково-кишковою кровотечею

****
Тема 27 Підсумкове заняття з гастроентерології ****
Тема 28 Ведення хворого з легеневим інфільтратом

****


*****

Тема 30 Ведення хворого з бронхообструктивним синдромом
****
Тема 32 Ведення хворого з задухою, асфіксією гострою дихальною недостатністю

****


Тема 35 Підсумкове заняття з пульмонології
****
Тема 36 Ведення хворого з нефротичним синдромом, хронічною хворобою нирок ****


****
Тема 39 Ведення хворого в комі, олігоурія, госгостра печінкова недостатність****
Тема 40 Підсумковий модульний контроль (Модуль 4: захворювання органів ШКТ, дихання, нирок, кровотворних органів)****


Студенти опановують матеріали та виконують завдання за пропозицією симуляційного цетра, за посиланням


Comments