Колектив кафедри

Ханюков Олексій Олександрович

Завідувач кафедри.

доктор медичних наук, професор; має вищу лікарську категорію.
Член Вченої Ради ДМА, Вченої Ради 1 медичного факультету, апробаційної Ради ДМА, спеціалізованої Ради Д 08.601.02 ДМА, проблемної комісії "Терапевтичні спеціальності". Член асоціації кардіологів та аритмологів України, член експертної Ради аритмологів України, професійний член Європейського товариства кардіологів.
Тема кандидатської дисертації - "Функціональний стан РААС у хворих на артеріальну гіпертензію"
Тема докторської дисертації - "Роль запалення у розвитку та прогресуванні атеросклеротичного ураження артерій нижних кінцівок у хворих з супутньою хронічною ішемічною хворобою серця (діагностика, лікування, прогноз)"


Кравченко Олексій Ігорович

кандидат медичних наук, доцент, завідувач учбової частини кафедри, лікар вищої категорії. Член Вченої Ради І медичного факультету.

Член Європейського товариства кардіологів, член Європейської асоціації профілактичної кардіології

Кандидатська дисертація: «Клініко-гемодинамічні та біохімічні особливості перебігу гіпертонічної хвороби у робітників машинобудування» за спеціальністю "Кардіологія" (2004).

Запланована та виконується дисертаційна робота на тему:  «Якість життя та медична реабілітація хворих на ішемічну хворобу серця,артеріальну гіпертензію з еректильною дисфункцією» на здобуття звання доктора медичних наук.
 
 
Коваль Олена Акіндинівна
доктор медичних наук, професор, має вищу лікарську категорію.
Член Вчених Рад ДМА та Запорізького державного медуніверситету, професійний член Європейского товариства кардіологів, закордонний член Американського коледжу кардіологів, 
член Європейської асоціації з невідкладної кардіології та робочої групи з атеросклерозу, член Правління Української асоціації кардіологів, Української асоціації з невідкладної кардіології, робочої групи з атеросклерозу та дисліпідемій; член редакційної колегії наукового журналу "Серце та судини".   
Тема кандидатської дисертації - "Діагностика та функціональний стан серця при вогнищевій дистрофії міокарду".
Тема докторської дисертації 
– «Особливості імунного статусу у хворих з різними клінічними формами ІХС та ефективність їх корекції».

 
 
Єгудіна Єлизавета Давидівна
доктор медичних наук, професор, має вищу лікарську категорію
Відповідальна за підготовку методичних матеріалів для роботи з англомовними студентами. 
Член правління асоціації ревматологів України.
Тема кандидатської дисертації - "Клініко-патогенетичне значення порушень міжфазної тензіометрії крові і сечі при системному червоному вовчаку та їх корекція"
17 квітня 2018 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеню доктора медичних наук  - "Особливості перебігу, морфологічних прояв та патогенезу ангіопатії при системних аутоімунних ревматичних захворюваннях (клініко-експерементальне дослідження)"


 
 
 Пісоцька Людмила Анатоліївна
доктор медичних наук, доцент, має вищу лікарську категорію.
Член редакційної колегії Міжнародного науково-практичного журналу "Гематология. Трансфузиология. Восточная Европа".
Тема кандидатської дисертації – "Клинико-гематологические и иммунологические особенности течения острого лейкоза у лиц пожилого и старческого возраста".
Тема докторської дисертації – «Діагностика, клініко-лабораторна характеристика та прогноз перебігу гострого лейкозу і мієлодиспластичного синдрому».
 

Васильєва Лариса Іванівна
кандидат медичних наук, доцент, має вищу лікарську категорію.
Член 
апробаційної Ради ДМА, член Європейської асоціації  аритмологів та Європейської асоціації  гострої серцево-судинної допомоги, член Української асоціації  фахівців з аритмології та електрофізіології серця, член Асоціації дослідників України, спеціаліст-експерт в галузі діагностики та лікування легеневої гіпертензії, член робочої групи створення національних рекомендацій з діагностики та лікування венозного тромбоемболізму.
Тема кандидатської дисертації - «Клинико-инструментальная оценка функционального состояния сердца при нарушениях ритма и проводимости у молодых людей».Гетман Марина Геннадіївна
к
андидат медичних наук, доцент, має вищу лікарську категорію. 
Тема 
кандидатської дисертації - «Морфо-функциональные особенности левого желудочка сердца и физическая работоспособность у больных тиреотоксикозом».

Єгоров Констянтин Юрійович
кандидат медичних наук, доцент, має вищу лікарську категорію.
Відповідальний за цивільну оборону. Член 
Європейської асоціації кардіологів та Українського товариства кардіологів.
Тема кандидатської дисертації - "Системний тромболізіс та терапія антиоксидантом тріметазідін в гострому періоді інфаркта міокарда".
Запланована та виконується докторська дисертація за темою "Гендерні особливості артеріальної гіпертензії".Каплан Павло Олександрович
кандидат медичних наук, доцент, має вищу лікарську категорію. 
Відповідальний за наукову роботу кафедри та репозитарій. Член Вченої Ради 1 медичного факультету. Член моніторингової групи ДМА. Член Європейської асоціації  з невідкладної кардіології. 
Тема 
кандидатської дисертації – «Оцінка ефективності лікування та вторинної профілактики гострого інфаркту міокарда шляхом ранньої корекції неліпідних факторів захворювання».
 

Лакіза Тетяна Владиславівна
кандидат медичних наук, доцент, має вищу лікарську категорію.
Тема 
кандидатської дисертації – «Влияние хронической алкогольной интоксикации на иммунологическую реактивность».
 

Писаревська Ольга Василівна
кандидат медичних наук, доцент, має вищу лікарську категорію.
Член Вченої Ради І медичного факультету.
Тема 
кандидатської дисертації – «Імунологічна реактивність організму у хворих ревматичними вадами серця у віддаленому післяопераційному періоді”.
 

Сапожниченко Людмила Володимирівна
кандидат медичних наук, доцент, має першу лікарську категорію.
Відповідальна за роботу наукового студентського гуртка кафедри.
Тема 
кандидатської дисертації – «Вплив постійної форми фібриляції передсердь на перебіг хронічної серцевої недостатності ішемічного ґенезу».
 

Сімонова Тетяна Анатоліївна
кандидат медичних наук, доцент, має вищу лікарську категорію.
Відповідальна за лікувальну роботу кафедри. Профорг кафедри.  
Тема 
кандидатської дисертації – «Клинико-иммунологическая оценка дифференцированного подхода к применению лазеротерапии в комплексном лечении больных ревматоидным артритом».

 

Гутнік Ігор Олександрович

кандидат медичних наук, асистент, магістр з психології, лікар-спеціаліст зі спеціальності «Внутрішні хвороби». Відповідальний за сайт кафедри. Член Українського фізіологічного товариства.                  

Тема кандидатської дисертації«Динаміка ранньої постденерваційної спінальної гіперрефлексії та вплив на неї глюкокортикоїдів і тестостерону (електрофізіологічне дослідження)» "Нормальна фізіологія" (2018). 

Євстігнєєв Ігор Володимирович
кандидат медичних наук, асистент, має вищу лікарську категорію.
Відповідальний за техніку безпеки.
Тема 
кандидатської дисертації – «Особенности течения язвенной болезни желудка и 12-ти перстной кишки у участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС».


 
Івчина Надія Анатоліївна
кандидат медичних наук, асистент, має другу лікарську категорію
Відповідальна за виховну роботу.
Тема
кандидатської дисертації – «Ефективність та переносимість Омега-3 поліонасичених жирних кислот в комплексному лікуванні пацієнтів на ішемічну хворобу серця після стентування».


Калашникова Оксана Сергіївна
кандидат медичних наук, асистент, має другу лікарську категорію.
Відповідальна за матеріально-технічну базу кафедри.
Тема
кандидатської дисертації – «Ефективність та безпека електричної кадріоверсії у хворих на фібриляцію передсердь».


Писаревська Кіра Олександрівна
кандидат медичних наук, асистент.
Призер премії ДМА імені заслуженого діяча науки і техніки, д.мед.н., професора Дзяка В.Н. (2017 р.)
16 квітня 2018 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата медичних наук  – "Фактори ризику рецидиву аритмії у хворих з фібриляцією передсердь неклапанного генезу після відновлення синусового ритму".Смольянова Олександра Вікторівна

асистент
Запланована та виконується дисертаційна робота на тему:"Особливості лікуванні хворих похилого віку з хронічною серцевою 
недостатністю" на здобуття наукового ступеню кандидата медичних наук
Лікар першої категорії за спеціальністю "терапія"


 
Яловенко Марія Ігоревна
Асистент. Лікар-спеціаліст зі спеціальності "Терапія", "Кардіологія".

Запланована та виконується дисертація на здобуття звання кандидата медичних наук за темою "Кардіогемодинаміка, ендотеліальна дисфункція та маркери запалення у пацієнтів з ішемічною хворобою серця та фібриляцією передсердь"; строки виконання: 2015-2018 рр.
 


Щукіна Олена Сергіївна

аспірант.
Строки навчання в аспірантурі: 15.09.2017 - 14.09.2021.


Боброва Олена Олексіївна

старший лаборант.

 
Бондаренко Інна Борисівна

лаборант.
 
Колектив кафедри