Колектив

Колектив кафедри

Ханюков Олексій Олександрович

Завідувач кафедри.

доктор медичних наук, професор; має вищу лікарську категорію.

Член Вченої Ради ДДМУ, Вченої Ради 1 медичного факультету, апробаційної Ради ДДМУ, спеціалізованої Ради Д 08.601.02 ДДМУ, проблемної комісії "Терапевтичні спеціальності". Член асоціації кардіологів та аритмологів України, член експертної Ради аритмологів України, професійний член Європейського товариства кардіологів. В 2017 році нагороджений Державною відомчою відзнакою "Медаль академіка М.Д. Стражеска", в 2020 році - відзнакою Асоціації аритмологів України та медаллю Асоціації кардіологів України "За заслуги" за заслуги перед Асоціаціями аритмологів та кардіологів України та особисті здобутки у розвитку медичної науки та профілактиці, діагностиці і лікуванні серцево-судинних захворювань населення.

Має сертифікат на знання англійської мови на рівні В2.

Тема кандидатської дисертації - "Функціональний стан РААС у хворих на артеріальну гіпертензію"

Тема докторської дисертації - "Роль запалення у розвитку та прогресуванні атеросклеротичного ураження артерій нижних кінцівок у хворих з супутньою хронічною ішемічною хворобою серця (діагностика, лікування, прогноз)"

Кравченко Олексій Ігорович

кандидат медичних наук, доцент, завідувач учбової частини кафедри, лікар вищої категорії. Член Вченої Ради І медичного факультету.

Член Європейського товариства кардіологів, член Європейської асоціації профілактичної кардіології.

Має сертифікат на знання англійської мови на рівні В2.

Кандидатська дисертація: «Клініко-гемодинамічні та біохімічні особливості перебігу гіпертонічної хвороби у робітників машинобудування» за спеціальністю "Кардіологія" (2004).

Запланована та виконується дисертаційна робота на тему: «Якість життя та медична реабілітація хворих на ішемічну хворобу серця, артеріальну гіпертензію з еректильною дисфункцією» на здобуття звання доктора медичних наук.

Коваль Олена Акіндинівна

доктор медичних наук, професор, має вищу лікарську категорію.

Член Вчених Рад ДДМУ та Запорізького державного медуніверситету, професійний член Європейского товариства кардіологів, закордонний член Американського коледжу кардіологів, член Європейської асоціації з невідкладної кардіології та робочої групи з атеросклерозу, член Правління Української асоціації кардіологів, Української асоціації з невідкладної кардіології, робочої групи з атеросклерозу та дисліпідемій; член редакційної колегії наукового журналу "Серце та судини".

Тема кандидатської дисертації - "Діагностика та функціональний стан серця при вогнищевій дистрофії міокарду".

Тема докторської дисертації – "Особливості імунного статусу у хворих з різними клінічними формами ІХС та ефективність їх корекції".

Пісоцька Людмила Анатоліївна

доктор медичних наук, доцент, має вищу лікарську категорію.

Член редакційної колегії Міжнародного науково-практичного журналу "Гематология. Трансфузиология. Восточная Европа".

Тема кандидатської дисертації – "Клинико-гематологические и иммунологические особенности течения острого лейкоза у лиц пожилого и старческого возраста".

Тема докторської дисертації – "Діагностика, клініко-лабораторна характеристика та прогноз перебігу гострого лейкозу і мієлодиспластичного синдрому".

Васильєва Лариса Іванівна

кандидат медичних наук, доцент, має вищу лікарську категорію.

Член апробаційної Ради ДДМУ, професійний та дійсний член Європейських асоціацій (кардіологів, аритмологів, спеціалістів з невідкладної кардіології, методів візуалізації); член Українських асоціацій (кардіологів, фахівців з аритмології та електрофізіології серця, сомнологів, спеціалістів з легеневої гіпертензії та дослідників України). Спеціаліст-експерт в галузі діагностики та лікування легеневої гіпертензії, член робочої групи створення національних рекомендацій з діагностики та лікування венозного тромбоемболізму. Автор 20 монографій.

Тема кандидатської дисертації - «Клинико-инструментальная оценка функционального состояния сердца при нарушениях ритма и проводимости у молодых людей».

Гетман Марина Геннадіївна

кандидат медичних наук, доцент, має вищу лікарську категорію.

Тема кандидатської дисертації - «Морфо-функциональные особенности левого желудочка сердца и физическая работоспособность у больных тиреотоксикозом».

Єгоров Констянтин Юрійович

кандидат медичних наук, доцент, має вищу лікарську категорію.

Відповідальний за цивільну оборону. Член Європейської асоціації кардіологів та Українського товариства кардіологів.

Тема кандидатської дисертації - "Системний тромболізіс та терапія антиоксидантом тріметазідін в гострому періоді інфаркта міокарда".

Запланована та виконується докторська дисертація за темою "Гендерні особливості артеріальної гіпертензії".

Каплан Павло Олександрович

кандидат медичних наук, доцент, має вищу лікарську категорію.

Відповідальний за наукову роботу кафедри та репозитарій. Член Вченої Ради 1 медичного факультету. Член моніторингової групи ДДМУ. Член Європейської асоціації з невідкладної кардіології.

Тема кандидатської дисертації – «Оцінка ефективності лікування та вторинної профілактики гострого інфаркту міокарда шляхом ранньої корекції неліпідних факторів захворювання».

Лакіза Тетяна Владиславівна

кандидат медичних наук, доцент, має вищу лікарську категорію.

Тема кандидатської дисертації – «Влияние хронической алкогольной интоксикации на иммунологическую реактивность».

Сапожниченко Людмила Володимирівна

кандидат медичних наук, доцент, має першу лікарську категорію. Відповідальна за роботу наукового студентського гуртка кафедри.

Має сертифікат на знання англійської мови на рівні В2.

Тема кандидатської дисертації – «Вплив постійної форми фібриляції передсердь на перебіг хронічної серцевої недостатності ішемічного ґенезу».

Запланована та виконується докторська дисертація на тему: «Хронічна серцева недостатність: клініко-функціональна і біомаркерна стратегія діагностики, стратифікації ризику, прогнозування та контролю ефективності лікування»

Сімонова Тетяна Анатоліївна

кандидат медичних наук, доцент, має вищу лікарську категорію.

Відповідальна за лікувальну роботу кафедри. Профорг кафедри.

Тема кандидатської дисертації – «Клинико-иммунологическая оценка дифференцированного подхода к применению лазеротерапии в комплексном лечении больных ревматоидным артритом».

Калашникова Оксана Сергіївна

кандидат медичних наук, доцент, має другу лікарську категорію.

Має сертифікат на знання англійської мови на рівні В2.

Тема кандидатської дисертації – «Ефективність та безпека електричної кадріоверсії у хворих на фібриляцію передсердь».

Запланована та виконується докторська дисертація на тему: "Клініко-інструментальні алгоритми діагностики та персонифікованого прогнозування перебігу легеневої артеріальної гіпертензії, легеневої гіпертензії, асоційованої з захворюванням легень та хронічної тромбоемболічної легеневої гіпертензії"

Відповідальна за роботу з англомовними студентами.

Євстігнєєв Ігор Володимирович

кандидат медичних наук, асистент, має вищу лікарську категорію.

Відповідальний за техніку безпеки.

Тема кандидатської дисертації – «Особенности течения язвенной болезни желудка и 12-ти перстной кишки у участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС».

Писаревська Ольга Василівна

кандидат медичних наук, асистент, має вищу лікарську категорію.

Тема кандидатської дисертації – «Імунологічна реактивність організму у хворих ревматичними вадами серця у віддаленому післяопераційному періоді”.

Відповідальна за роботу з клінічними ординаторами.

Івчина Надія Анатоліївна

кандидат медичних наук, асистент, має 1 лікарську категорію зі спеціальності "Кардіологія"

Лікар спеціаліст зі спеціальності "Функціональна діагностика"

Має сертифікат на знання англійської мови на рівні В2.

Відповідальна за виховну роботу.

Тема кандидатської дисертації – «Ефективність та переносимість Омега-3 поліненасичених жирних кислот в комплексному лікуванні пацієнтів на ішемічну хворобу серця після стентування».

Паніна Світлана Станіславівна

кандидат медичних наук, асистент, має вищу лікарську категорію зі спеціальності «Терапія». Член Європейського респіраторного товариства.

Тема кандидатської дисертації: «Центральна гемодинаміка і морфо-функціональний стан міокарда в умовах дії електромагнітного поля високої напруженості промислової частоти (клініко-експериментальне дослідження)» "Кардіологія" (1997 р.).

Довірений лікар 1-го медичного факультету.

Писаревська Кіра Олександрівна

кандидат медичних наук, асистент. Лікар-спеціаліст зі спеціальності "Терапія", "Кардіологія".

Призер премії ДМА імені заслуженого діяча науки і техніки, д.мед.н., професора Дзяка В.Н. (2017 р.)

Тема кандидатської дисертації: "Фактори ризику рецидиву аритмії у хворих з фібриляцією передсердь неклапанного генезу після відновлення синусового ритму".

Яловенко Марія Ігорівна

Кандидат медичних наук, асистент. Лікар-спеціаліст зі спеціальності "Терапія", "Кардіологія".

Відповідальна за матеріально-технічну базу кафедри.

Тема кандидатської дисертації: "Кардіогемодинаміка, ендотеліальна дисфункція та маркери запалення у пацієнтів з ішемічною хворобою серця та фібриляцією передсердь".

Диплом 1-го ступеня за підсумками конкурсу молодих вчених, проведеного в рамках VIII Науково практичної конференції Асоціації аритмологів України (2018 р.)


Смольянова Олександра Вікторівна

асистент, лікар першої категорії за спеціальністю "внутрішні хвороби".

Член Європейського товариства кардіологів.

Має сертифікат на знання англійської мови на рівні В2.

Запланована та виконується дисертаційна робота на тему: "Особливості лікуванні хворих похилого віку з хронічною серцевою недостатністю" на здобуття наукового ступеню доктор філософії.

Відповідальна за ISO, методичну роботу кафедри.

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=DjBkPCsAAAAJ&hl=uk

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-8654-381X


Заяць Iрина Олександрiвна

Aспірант.

Лікар-спеціаліст зі спеціальності "Терапія", "Кардіологія"

Строки навчання в аспірантурі: 15.09.2019 - 14.09.2023.

Запланована та виконується дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за темою:

"Прогнозування ризику розвитку серцево-судинних ускладнень та удосконалення лiкування хворих з хронiчною iшемiчною хворобою серця та анемією".

Щукіна Олена Сергіївна

Aспірант.

Лікар-спеціаліст зі спеціальності "Терапія", "Кардіологія"

Строки навчання в аспірантурі: 15.09.2017 - 14.09.2021.

Запланована та виконується кандидатська дисертація на тему: "Особливості ремоделювання судинної стінки та процесів глікації у хворих з гострим коронарним синдромом без елевації сегмента ST, вплив антиішемічної терапії"

Має сертифікат на знання англійської мови на рівні В2.

Бучарський Олександр Валерійович

Aспірант.

Лікар-спеціаліст зі спеціальності "внутрішні хвороби",

Строки навчання в аспірантурі: 15.09.2020 – 14.09.2024.

Запланована та виконується дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за темою:

"Перебіг ішемічної хвороби серця у залежності від наявності андрогенного дефіциту".

Боброва Олена Олексіївна

старший лаборант.

Бондаренко Інна Борисівна

лаборант.