Дистанційне навчання

Шановні студенти!

Програма для дистанційного навчання, а також посилання на заняття на google meet опубліковані на платформі moodle (moodle.dma.dp.ua)

Адреса для надсилання контрольних робіт: dsma.int.med3.ukr@gmail.com

(завдання надсилати не пізніше наступного дня після вказаної дати у календарно-тематичному плані та не раныше дати проведення заняття)

В темі листа студент зазначає факультет, № групи/підгрупи/десятка та № теми, П.І.Б. студента, прізвище викладача у наступному форматі:

AAAA_BBBB_CCCC_DDDD_EEEE, де

АААА - назва факультету латиною (I_med, II_med, I_int, II_int)

ВВВВ - № групи/підгрупи/десятка

СССС - № теми

DDDD - Прізвище та ініціали студента

EEEE - Прізвище викладача

З метою надання консультацій кафедрою у дистанційному режимі студент має надіслати листа, в темі якого зазначити "ZAPYT"

Увага!

Перелік основної навчальної літератури

Додткова література

Тематичний план та завдання

Тема 1 Ведення пацієнта з артеріальною гіпертензією

Клінічний протокол

Лекція

Методичні рекомендації

Клінічні рекомендації

Тести

Клінічна задача

****

Тема 2 Ведення пацієнта з артеріальною гіпертензією, невідкладні стани гіпертензивний криз

Клінічний протокол

Лекція

Методичні рекомендації

Тести

Клінічна задача

****

Тема 3 Ведення пацієнта з болем в грудній клітці (ІХС, перекардит)

Клінічні рекомендації Гострі та хронічні коронарні синдроми: стратегія діагностики і лікування

Клінічні рекомендації Європейського товариства кардіологів 2019 року Хронічний коронарний синдром

Клінічні Європейські рекомендації 2019 р. Хронічний коронарний синдром. Антибромботична терапія.

Методичні рекомендації

Тести

Клінічна задача

*****

Тема 4 Ведення пацієнта з болем в грудній клітці (міокардит, КМП)

Клінічний протокол

Методичні рекомендації

Тести

Клінічна задача

*****

Тема 5 Ведення пацієнта з ГКС

Клінічний протокол

Методичні рекомендації

Тести

Клінічна задача

*****

Тема 6 Ведення хворого з порушенням ритму серця та провідності

Методичні рекомендації

Клінічні рекомендації з порушень серцевого ритму

Тести

Клінічна задача

****

Тема 7 Ведення хворого з задишкою (ТЕЛА)

Методичні рекомендації

Клінічні рекомендації

Клінічна задача

Тести

****

Тема 8 Ведення хворого з ХСН

Методичні рекомендації

Клінічні рекомендації

Клінічна задача

Тести

****

Тема 9 Ведення хворого з кардіомегалією

Методичні рекомендації

Клінічні рекомендації з ведення пацієнтів з інфекційним ендокардитом

Клінічні рекомендації з ведення пацієнтів з хворобами перикарда

Клінічні рекомендації з ведення пацієнтів з міокардитом

Клінічна задача

Тести

****

Тема 10 Ведення хворого з серцевими шумами (систолічні)

Тема 11 Ведення хворого з серцевими шумами (діастолічні)

Методичні рекомендації

Клінічні рекомендації з ведення дорослих пацієнтів із вродженими вадами серця

Огляд Європейських рекомендацій з уражень клапанів серця

Клінічні рекомендації Транскатетерне протезування аортального клапану

Клінічна задача

Тести

****

Тема 12 Заключне заняття з кардіології (семінар)

Методичні рекомендації

Тести

Клінічні задачі

****

Тема 13 Ведення пацієнта з болем у спині та кінцівках

Методичні рекомендації

Клінічні рекомендації

Клінічна задача

Тести

****

Тема 14 Ведення пацієнта з артралгіями/міалгіями

Методичні рекомендації

Клінічні рекомендації

Клінічна задача

Тести

****

Тема 15 Ведення хворого з суставним синдромом

Методичні рекомендації

Клінічні рекомендації Остеоартрит

Клінічні рекомендації Ревматоїдний артрит

Клінічна задача

Тести

****

Тема 16 Ведення пацієнта з геморагічним синдромом

Методичні рекомендації

Клінічні рекомендації

Клінічна задача

Тести

****

Тема 17 Лихоманка неясного генезу

Методичні рекомендації

Лекція

Діагностичний алгоритм

Клінічна задача

Тести

****

Тема 18 Підсумкове заняття з ревматології

Тести

Індивідуальна робота

****

Тема 19 Невідкладні стани в кардіології

Лекція

Клінічні рекомендації Гостре розшарування аорти

Клінічні рекомендації Догоспітальна допомога в кардіології

Клінічні рекомендації Гіпертензивний криз

Методичні рекомендації

Тести

Клінічна задача

*****

Тема 20 Підсумковий модуль 3 ( захворювання серцево-судинної системи, ревматичні хвороби, невідкладні стани)

Тести

Індивідуальна робота

****

Тема 21 Ведення хворого з дисфагією та печією

Методичні рекомендації

Клінічні рекомендації Дисфагія

Клінічні рекомендації ГЕРХ

Клінічна задача

Тести

****

Тема 22 Ведення хворого з функціональною діспепсією

Клінічний протокол

Тести та клінічна задача

Додаткова література

****

Тема 23 Ведення хворого з болем в животі

Методичні рекомендації

Клінічні рекомендації

Клінічна задача

Тести

****

Тема 24 Ведення хворого з жовтяницею

Методичні рекомендації

Клінічні рекомендації

Клінічна задача

Тести

****

Тема 25 Ведення хворого з гепатомегалією та гепатолієнальним синдромом, портальною гіпертензією, асцитом

Методичні рекомендації

Клінічні рекомендації Асцит

Клінічні рекомендації Гепатомегалія

Клінічна задача

Тести

****

Тема 26 Ведення хворого зі шлунково-кишковою кровотечею

Методичні рекомендації

Клінічні рекомендації Кровотеча у просвіт ШКТ

Тести

Клінічна задача

****

Тема 27 Підсумкове заняття з гастроентерології

Тести

Клінічна задача

****

Тема 28 Ведення хворого з легеневим інфільтратом

Методичні рекомендації

Клінічні рекомендації

Тести

Клінічна задача

****

Тема 29 Ведення хворого з пневмонією

Методичні рекомендації

Клінічна настанова Негоспітальна пневмонія у дорослих

Клінічна задача

Тести

*****

Тема 30 Ведення хворого з бронхообструктивним синдромом

Клінічні рекомендації ХОЗЛ

Клінічні рекомендації БА

Стандарти GOLD 2019

Літературні джерела

Клінічна задача 1

Клінічна задача 2

Тести

****

Тема 31 Ведення пацієнта з хронічним кашлем

Методичні рекомендації

Уніфікований протокол Кашель у дорослих

Клінічна задача

Тести

****

Тема 32 Ведення хворого з задухою, асфіксією гострою дихальною недостатністю

Методичні рекомендації

Лекція

Клінічні рекомендації

Тести та клінічна задача

****

Тема 33 Ведення хворого з кровохарканням

Методичні рекомендації

Методичні матеріали

Тести

Клінічна задача

****

Тема 34 Ведення хворого з плевральним випотом

Методичні рекомендаціі

Клінічна задача

Тести

Додаткова література до теми

****

Тема 35 Підсумкове заняття з пульмонології

Методичні рекомендації

Тести

Клінічні задачі

****

Тема 36 Ведення хворого з нефротичним синдромом, хронічною хворобою нирок

Методичні рекомендації

Уніфікований протокол "Підготовка хворих до перитоніального діалізу"

Клінічна задача 1

Клінічна задача 2

Субтест 1 (сечовий синдром)

Субтест 2 (нефротичний синдром)

****

Тема 37 Ведення хворого з анемією

Методичні рекомендації

Лекція

Адаптована клінічна настанова

Клінічний протокол

Клінічна задача

Тести поточного контролю

Тести вихідного контролю

Заповнити таблицю диференційної діагностики

Методичні рекомендації по інтерпретації клінічного аналізу крові доступні в розділі Бібліотека

****

Тема 38 Ведення хворого з лімфоаденопатією та лейкоцитозом

Клінічний протокол

Методичні рекомендації

Клінічна задача 1

Клінічна задача 2

Субтест з лейкозів

Субтест з лімфоаденопатії

Заповнити таблицю диференційної діагностики

Зміни до наказу МОЗ по веденню пацієнтів з ХМЛ

Наказ МОЗ України Надання допомоги при плазмоцитомі

Уніфіклваний клінічний протокол ПЕРВИННИЙ, ПОСТПОЛІЦИТЕМІЧНИЙ ТА ПОСТТРОМБОЦИТЕМІЧНИЙ МІЄЛОФІБРОЗ

****

Тема 39 Ведення хворого в комі, олігоурія, госгостра печінкова недостатність

Лекція

Методичні рекомендації

Клінічні рекомендації

Тести та клінічна задача

****

Тема 40 Підсумковий модульний контроль (Модуль 4: захворювання органів ШКТ, дихання, нирок, кровотворних органів)

Тести

Індивідуальна робота

****

Студенти опановують матеріали та виконують завдання за пропозицією симуляційного цетра, за посиланням

Модуль 2

Тестові завдання до модулю 2

****